กิจกรรม

เข้าร่วม iProov ในการประชุมเสมือนจริง Think Digital Identity for Government ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2021

หัวข้อของวันนี้คือการต่อสู้กับการฉ้อโกง และ Aarti Samani รองประธานอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์และการตลาดของ iProov จะนําเสนอ: การต่อสู้กับการฉ้อโกงข้อมูลประจําตัวด้วยไบโอเมตริกซ์: วิธีที่รัฐบาลสหราชอาณาจักร เข้าร่วมกับเราบนเวทีหลักเวลา 11.05 น. BST เพื่อรับฟังข้อมูลเพิ่มเติม

คิดถึงข้อมูลประจําตัวดิจิทัลสําหรับรัฐบาล