Sự kiện

Tham gia iProov tại hội nghị trực tuyến Think Digital Identity for Government vào ngày 21 tháng 5 năm 2021.

Chủ đề của ngày là chống gian lận và Sản phẩm & Tiếp thị SVP của iProov Aarti Samani sẽ trình bày: Chống gian lận danh tính bằng sinh trắc học: Cách chính phủ Anh, Mỹ, Úc và Singapore đang sử dụng xác minh khuôn mặt trực tuyến để cung cấp các dịch vụ kỹ thuật số. Tham gia cùng chúng tôi trên sân khấu chính lúc 11:05 sáng BST để nghe thêm.

Hãy nghĩ đến danh tính kỹ thuật số cho chính phủ