Sự kiện

Tháng Mười 26, 2023 – Tháng Mười 27, 2023

Vị trí: Cartagena, Columbia

Tại sao nên tham dự?
"Congreso de Prevención del Fraude y Seguridad" (Đại hội Phòng chống Gian lận và An ninh) do ASOBANCARIA tổ chức tại Cartagena là một sự kiện quan trọng dành riêng để giải quyết những thách thức và tiến bộ trong phòng chống gian lận và bảo mật trong ngành tài chính.

Được tập hợp bởi các chuyên gia trong ngành, các chuyên gia và những người ra quyết định, đại hội có một chương trình nghị sự toàn diện bao gồm các khía cạnh khác nhau của phát hiện gian lận, an ninh mạng, quản lý rủi ro và tuân thủ. Người tham dự có thể tham gia vào các cuộc thảo luận, thuyết trình và hội thảo hấp dẫn, hiểu rõ hơn về các xu hướng mới nhất, thực tiễn tốt nhất và các giải pháp sáng tạo trong việc chống gian lận và đảm bảo an ninh cho các dịch vụ tài chính.