Hội thảo trực tuyến

 • Ảnh chụp màn hình 2024 07 01 lúc 2.49.13 PM

  Mối đe dọa vô hình: Giảm thiểu gian lận danh tính tổng hợp trong các Dịch vụ Tài chính

 • Thư điện tử 6

  Bảo vệ các hệ thống xác minh danh tính từ xa chống lại các mối đe dọa ngày càng tăng của AI tạo ra.

 • Hội thảo trực tuyến Cybernetica

  Hội thảo trực tuyến: Tạo các khối xây dựng cho chương trình Danh tính Kỹ thuật số lấy người dùng làm trung tâm

 • Ảnh chụp màn hình 2024 04 08 lúc 8.35.57 AM

  Hội thảo trực tuyến: Đảm bảo danh tính từ xa: Sử dụng sinh trắc học để cân bằng rủi ro và sự thuận tiện

 • 1

  Hội thảo trực tuyến Giới thiệu thông tin Giới thiệu mối đe dọa iProov 2024, Tác động của AI tạo ra đối với xác minh danh tính từ xa

 • Sinh trắc học khuôn mặt: Thúc đẩy tính toàn diện và đánh bại gian lận do AI tạo ra

 • Cách Tích hợp sinh trắc học khuôn mặt vào môi trường nhận dạng của bạn

 • Chuyển đổi kỹ thuật số trong Dịch vụ Tài chính sử dụng sinh trắc học

 • Gian lận danh tính tổng hợp: Bảo vệ chống lại kẻ thù vô hình của bối cảnh kỹ thuật số ngày nay

 • DMV của Tiểu bang California: Chương trình Danh tính Kỹ thuật số

 • Đảm bảo danh tính bằng sinh trắc học

 • Hội thảo trực tuyến: Chứng minh danh tính kỹ thuật số vì lợi ích công cộng: Vai trò của DMV nhà nước

 • Webinar: Proteção de programas de identidade contra ameaças avançadas através da biometria

 • Hội thảo trực tuyến: Bảo vệ các chương trình nhận dạng khỏi các mối đe dọa nâng cao bằng sinh trắc học

 • Hội thảo trực tuyến TRUSTDOCK: eKYC như một công cụ hỗ trợ tăng trưởng

 • Hội thảo trực tuyến ReadID: Kết hợp NFC và Sinh trắc học

 • Tạo niềm tin kỹ thuật số: Xác minh danh tính kỹ thuật số trong các Dịch vụ Tài chính (Phát lại Hội thảo trực tuyến)

 • iProov x Transform Finance: Hội thảo trực tuyến Giới thiệu bối cảnh kỹ thuật số tội phạm tài chính

 • Gian lận ảo trong Dịch vụ Tài chính 2021

  Gian lận ảo trong Dịch vụ Tài chính Bắc Mỹ

 • Danh tính Kỹ thuật số công dân dựa trên niềm tin: Hội thảo trực tuyến

 • Hội thảo trực tuyến DMV - ID thực, Danh tính Kỹ thuật số

  Sử dụng công nghệ xác minh khuôn mặt để cách mạng hóa DMV