Sự kiện

Tháng 4, 2024 - Tháng 7, 2024

Vị trí: Riyadh

Tại sao nên tham dự?
Bạn có muốn gặp gỡ các chuyên gia công nghệ có cùng chí hướng từ khắp nơi trên thế giới không? Sau đó, LEAP là dành cho bạn. Với nội dung trong bốn ngày, bạn có thể theo kịp những gì có liên quan và những gì sắp tới trong thế giới công nghệ. Khám phá các xu hướng, khám phá những đổi mới trực tiếp và kết nối với những người tạo ra sự thay đổi của ngành.

iProov sẽ có mặt tại LEAP tại gian hàng của chúng tôi trên UK Pavillion trong khu vực triển lãm chính. Hãy đến và thảo luận về nhu cầu ngày càng tăng về sinh trắc học và sự sống động như một phần của các giải pháp quản lý danh tính và truy cập trên toàn khu vực.