Sự kiện

Tháng 5, 2024 - Tháng 7, 2024

Vị trí: Addis Ababa

Tại sao nên tham dự?
Proov sẽ có mặt tại MOSIP tại gian hàng của chúng tôi trong khu vực triển lãm chính. Hãy đến và thảo luận về nhu cầu ngày càng tăng về sinh trắc học và sự sống động như một phần của các giải pháp quản lý danh tính và truy cập trên toàn khu vực.