Sự kiện

Vị trí: Paris, Pháp.

Tại sao nên tham dự?
TRUSTECH là sự kiện quốc tế dành riêng cho các giải pháp nhận dạng và thanh toán sáng tạo. Năm 2016, nó được đổi tên thành TRUSTECH để phản ánh tốt hơn cách ngành công nghiệp đang phát triển theo hướng công nghệ dựa trên niềm tin. TRUSTECH giới thiệu phần cứng và công nghệ mới nhất liên quan đến các thị trường liên quan đến Thanh toán và Nhận dạng.

iProov sẽ có mặt tại Trustech với gian hàng của chúng tôi trên sàn triển lãm chính và trình bày về luồng Xác thực và Quản lý ID.