Sinh trắc học

Sinh trắc học đề cập đến việc đo lường và so sánh dữ liệu từ các đặc điểm vật lý độc đáo của một cá nhân nhằm mục đích xác định cá nhân đó dựa trên những đặc điểm độc đáo đó.

Nói một cách đơn giản nhất, đó là về việc sử dụng các đặc điểm vật lý để xác định con người.

Công nghệ sinh trắc học thường được sử dụng để xác thựcxác minh - theo yêu cầu xác thực khách hàng mạnh mẽ, sinh trắc học thuộc danh mục "bạn là ai". Các ứng dụng bao gồm kiểm soát truy cập vật lý, xác thực từ xa và xác minh danh tính trực tuyến.

Các loại sinh trắc học phổ biến được sử dụng để xác thực và xác minh bao gồm:

  • Dấu vân tay
  • Mống mắt
  • Mặt
  • Bàn tay
  • Tiếng

Khi thế giới đã chuyển đổi từ các dịch vụ truyền thống sang các dịch vụ trực tuyến, công nghệ sinh trắc học đã trở nên quan trọng để xác minh và xác thực danh tính của một người khi người đó đang khẳng định danh tính của họ trực tuyến.

Sinh trắc học khuôn mặt được công nhận là cách tốt nhất để xác minh danh tính người dùng trực tuyến để giới thiệu và đăng ký vì bản quét khuôn mặt thực có thể khớp với ảnh trên tài liệu nhận dạng đáng tin cậy.

Để xác thực liên tục, sinh trắc học cung cấp một giải pháp thay thế rất thuận tiện, an toàn và toàn diện cho mật khẩu và mã PIN có thể bị đánh cắp hoặc quên.

Công nghệ sinh trắc học có thể được sử dụng để xác minh và xác thực danh tính trực tuyến, nhưng nó cũng có thể được sử dụng để nhận dạng khuôn mặt trong giám sát. iProov chỉ cung cấp xác minh khuôn mặt khi người dùng nhận thức đầy đủ rằng quá trình đang diễn ra. Chúng tôi không cung cấp nhận dạng khuôn mặt để giám sát. Đọc thêm về sự khác biệt ở đây.

Tìm hiểu thêm về sinh trắc học

Bài viết: Ưu điểm của sinh trắc học khuôn mặt là gì?

Bài viết: Xác thực sinh trắc học và xác minh sinh trắc học: Sự khác biệt là gì?

Bài viết: Sinh trắc học đám mây và Sinh trắc học trên thiết bị: Sự khác biệt là gì?