Sự kiện

Tham gia iProov tại Trải nghiệm Du lịch Tương lai EMEA từ ngày 7-9 tháng 6 tại Hiệp hội Hoàng gia Dublin, Dublin.

Triển lãm Trải nghiệm Du lịch Tương lai EMEA cung cấp một nền tảng hoàn hảo để xem dưới một mái nhà các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp mới nhất có thể giúp xác định lại trải nghiệm của hành khách từ đầu đến cuối, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và nỗ lực bền vững, đồng thời tạo ra những nỗ lực thương mại mới cả trên mặt đất và trên chuyến bay.

Chi tiết đầy đủ về các cam kết, thời gian và địa điểm của iProov TBC.

Bạn có thể nhận vé tại đây.