ปลดล็อกการเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยข้อมูลประจําตัวดิจิทัลและการยืนยันตัวตนด้วยไบโอเมตริกซ์