Tấn công tiêm kỹ thuật số

Các cuộc tấn công tiêm kỹ thuật số là các cuộc tấn công mạng tinh vi, có khả năng mở rộng cao và có thể nhân rộng, vượt qua camera trên thiết bị hoặc được đưa vào luồng dữ liệu.

Các cuộc tấn công tiêm kỹ thuật số có thể được sử dụng để giả mạo hệ thống xác minh và xác thực sinh trắc học. Bằng cách tiêm các cuộc tấn công phát lại hoặc hình ảnh tổng hợp, bao gồm cả deepfake, vào luồng dữ liệu, bọn tội phạm có thể cố gắng mạo danh người dùng thực sự và truy cập trái phép vào tài khoản hoặc hệ thống (hoặc thiết lập tài khoản mới).

Có nhiều cách mà các cuộc tấn công tiêm kỹ thuật số có thể được thực hiện. Ví dụ, họ có thể lừa ứng dụng bằng nguồn cấp dữ liệu camera giả hoặc bọn tội phạm có thể tiêm hình ảnh vào luồng dữ liệu giữa thiết bị và tổ chức. 

iProov là duy nhất có thể phát hiện các cuộc tấn công được tiêm kỹ thuật số, nhờ vào sinh trắc học một lần của chúng tôi và việc sử dụng công nghệ đám mây của chúng tôi. Điều này có nghĩa là chúng tôi xử lý mọi thiết bị như thể nó đã bị xâm phạm - tức là bị tấn công hoặc bẻ khóa hoặc bị xâm nhập bởi một cuộc tấn công kỹ thuật số hoặc tấn công khác