Sự kiện

DMV của Tiểu bang California đang dẫn đầu trong việc hiện đại hóa quyền truy cập vào các dịch vụ kỹ thuật số của chính phủ.  Từ đăng ký cử tri đến DMV, chuyển đổi kỹ thuật số đang được tiến hành để cung cấp truy cập kỹ thuật số dễ dàng, an toàn.

Xem hội thảo trên web này để nghe Ajay Gupta, Giám đốc Chuyển đổi Kỹ thuật số tại DMV Bang California nói chuyện với Ajay Amlani, SVP Châu Mỹ tại iProov và Joe Palmer, Giám đốc Sản phẩm &Đổi mới tại iProov, về những thách thức và động lực chính của việc thiết lập danh tính kỹ thuật số đáng tin cậy và các sáng kiến chính được lên kế hoạch cho DMV của Bang California vào năm 2023 và hơn thế nữa. Cuộc thảo luận này được điều phối bởi Tiến sĩ Stephanie Schuckers, Giám đốc, Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Nhận dạng (CITeR).