Chính sách bảo mật trang web

Giới thiệu

Chính sách bảo mật này giải thích thông tin cá nhân nào iProov thu thập từ và về bạn, và cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó khi bạn tương tác với chúng tôi (bao gồm thông qua trang web này và các trang web iProov khác[1] – Trang web iProov). Chúng tôi cũng giải thích các quyền của bạn liên quan đến việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn và cách liên hệ với chúng tôi về các vấn đề liên quan đến thông tin đó. Lưu ý: Chính sách bảo mật này không liên quan đến thông tin cá nhân mà bạn (hoặc người khác) có thể đóng góp khi sử dụng dịch vụ xác thực sinh trắc học của iProov, theo mối quan hệ trực tiếp với chúng tôi hoặc với tư cách là người dùng dịch vụ kinh doanh hoặc chính phủ. Bạn có thể truy cập Lịch trình lưu giữ dữ liệu sinh trắc học của chúng tôi bằng cách nhấp vào đây.

Chúng tôi thu thập thông tin gì?

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi và thông qua việc bạn sử dụng Trang web iProov. Thông tin này có thể bao gồm:

 • thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm cả khi bạn sử dụng Trang web iProov, chẳng hạn như tên, chi tiết liên hệ và chi tiết về các tương tác của bạn trên Trang web IProov;
 • hồ sơ về các tương tác của bạn với chúng tôi (ví dụ: nếu bạn liên hệ với một thành viên trong nhóm của chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi thông qua phương tiện truyền thông xã hội[2]);
 • thông tin được thu thập tự động, sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác, chẳng hạn như trang nào[3] bạn đã xem và chuyển động của bạn trên các Trang web iProov;
 • ưu tiên cho tiếp thị bạn muốn nhận từ chúng tôi và các tùy chọn liên lạc của bạn liên quan đến tiếp thị đó. Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin cá nhân về bạn từ các bên thứ ba, chẳng hạn như thông tin được cung cấp bởi các doanh nghiệp mà chúng tôi hợp tác để tiếp thị iProov hoặc các dịch vụ của iProov.

Bạn có thể đặt trình duyệt của mình từ chối cookie, để cảnh báo bạn khi một trang web đã đặt hoặc truy cập cookie hoặc bạn có thể từ chối đồng ý với một số cookie. Lưu ý rằng nếu bạn từ chối cookie, một số phần của Trang web iProov có thể không hoạt động đúng. Khi chúng tôi đề cập đến thông tin cá nhân, chúng tôi muốn nói đến dữ liệu cá nhân (vì nó được định nghĩa theo luật bảo vệ dữ liệu của Vương quốc Anh).

Chúng tôi làm gì với thông tin cá nhân của bạn?

Tùy thuộc vào cách bạn sử dụng Trang web iProov và các tương tác của bạn với chúng tôi, các mục đích mà chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn bao gồm:

 • để cung cấp trải nghiệm được cá nhân hóa trên các Trang web iProov;
 • để quản lý và trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể đưa ra với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi;
 • để cải thiện và duy trì các Trang web iProov và giám sát việc sử dụng chúng;
 • để nghiên cứu thị trường - ví dụ: chúng tôi có thể liên hệ với bạn để biết ý kiến và nhận xét của bạn;
 • để gửi cho bạn thông điệp tiếp thị và hiển thị cho bạn nội dung hoặc quảng cáo được nhắm mục tiêu; và
 • để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích trên, trừ khi chúng tôi xem xét hợp lý rằng chúng tôi cần sử dụng thông tin đó cho một lý do khác và lý do đó tương thích với mục đích ban đầu.

Cơ sở pháp lý của chúng tôi để xử lý thông tin cá nhân của bạn là gì?

Chúng tôi dựa vào các cơ sở pháp lý sau, theo luật bảo vệ dữ liệu, để xử lý Thông tin Cá nhân của bạn:

 • Bởi vì việc xử lý là cần thiết để thực hiện các bước trước khi ký hợp đồng với bạn hoặc doanh nghiệp mà bạn đại diện.
 • Bởi vì đó là lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc tiến hành kinh doanh của chúng tôi, bao gồm:
 • tiếp thị và quảng bá iProov và các dịch vụ của iProov;
 • để điều chỉnh hoạt động tiếp thị đó và việc bạn sử dụng Trang web iProov;
 • để trao đổi với bạn về việc sử dụng thực tế hoặc tiềm năng của bạn hoặc doanh nghiệp của bạn đối với các dịch vụ của iProov;
 • để nghiên cứu việc sử dụng các Trang web iProov hoặc các vấn đề được nêu ra bởi những người tương ứng với chúng tôi; và
 • để tăng sự hiểu biết của chúng tôi về những người đó và các doanh nghiệp mà họ đại diện.
 • nếu không vì chúng tôi có sự đồng ý của bạn hoặc được pháp luật cho phép làm như vậy.

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với ai?

Chúng tôi có thể thuê các bên thứ ba để xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích được đề cập ở trên, chẳng hạn như:

 • dịch vụ lưu trữ trang web và ứng dụng;
 • dịch vụ nhắn tin và liên lạc đẩy SMS;
 • dịch vụ tiếp thị trực tuyến và ngoại tuyến;
 • các cố vấn chuyên môn và pháp lý của chúng tôi;

Nếu chúng tôi bán doanh nghiệp hoặc tài sản của mình, thông tin cá nhân của bạn có thể được cung cấp cho các cố vấn của người mua tiềm năng với các biện pháp bảo vệ pháp lý thích hợp và sẽ được chuyển cho chủ sở hữu mới của doanh nghiệp. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với những người khác, nơi để làm như vậy được bắt buộc bởi luật hiện hành.

Chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của bạn miễn là chúng tôi cần thông tin đó cho các mục đích nêu trên: khoảng thời gian này sẽ thay đổi tùy thuộc vào tương tác của bạn với chúng tôi và bản chất của thông tin cá nhân có liên quan. Để xác định khoảng thời gian lưu giữ thích hợp cho thông tin cá nhân, chúng tôi xem xét số lượng, tính chất và độ nhạy cảm của dữ liệu, nguy cơ gây hại tiềm ẩn từ việc sử dụng trái phép hoặc tiết lộ dữ liệu đó, mục đích mà chúng tôi xử lý dữ liệu đó, liệu chúng tôi có thể đạt được những mục đích đó thông qua các phương tiện khác hay không, cũng như các yêu cầu pháp lý, thuế và kế toán. Khi nhu cầu giữ thông tin cá nhân của bạn kết thúc, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh thông tin đó.

Chúng tôi bảo mật thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi đã đưa ra các biện pháp bảo mật thích hợp nhằm ngăn chặn thông tin cá nhân của bạn vô tình bị mất, sử dụng hoặc truy cập trái phép, thay đổi hoặc tiết lộ. Ngoài ra, chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn đối với những nhân viên, đại lý, nhà thầu và các bên thứ ba khác có nhu cầu kinh doanh cần biết. Họ sẽ chỉ xử lý thông tin cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và họ phải tuân theo nghĩa vụ bảo mật. Chúng tôi có các thủ tục để đối phó với bất kỳ vi phạm thông tin cá nhân đáng ngờ nào và sẽ thông báo cho bạn và bất kỳ cơ quan quản lý hiện hành nào về vi phạm mà chúng tôi được yêu cầu hợp pháp để làm như vậy.

Quyền hợp pháp của bạn

Theo luật, bạn có quyền:

 • Yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn (thường được gọi là yêu cầu truy cập chủ thể dữ liệu). Điều này cho phép bạn nhận được một bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn và kiểm tra xem chúng tôi có đang xử lý hợp pháp thông tin đó hay không.
 • Yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này cho phép bạn sửa bất kỳ dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác nào mà chúng tôi lưu giữ về bạn, mặc dù chúng tôi có thể cần xác minh tính chính xác của dữ liệu mới mà bạn cung cấp cho chúng tôi.
 • Yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn. Điều này cho phép bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn khi không có lý do chính đáng để chúng tôi tiếp tục xử lý thông tin đó. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn khi bạn đã thực hiện thành công quyền phản đối việc xử lý (xem bên dưới), nơi chúng tôi có thể đã xử lý thông tin của bạn bất hợp pháp hoặc khi chúng tôi được yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể tuân thủ yêu cầu xóa của bạn vì các lý do pháp lý cụ thể sẽ được thông báo cho bạn, nếu có, tại thời điểm bạn yêu cầu.
 • Phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi đang dựa vào lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hoặc của bên thứ ba) và có điều gì đó về tình huống cụ thể của bạn khiến bạn muốn phản đối việc xử lý trên cơ sở này vì bạn cảm thấy nó ảnh hưởng đến các quyền và tự do cơ bản của bạn. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể chứng minh rằng chúng tôi có cơ sở hợp pháp thuyết phục để xử lý thông tin của bạn ghi đè lên quyền và tự do của bạn. Quyền phản đối việc xử lý không áp dụng khi cơ sở của chúng tôi để xử lý thông tin cá nhân của bạn không phải là lợi ích hợp pháp - chẳng hạn như khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý có liên quan.
 • Yêu cầu hạn chế xử lý thông tin cá nhân của bạn. Điều này cho phép bạn yêu cầu chúng tôi đình chỉ việc xử lý thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau: (a) nếu bạn muốn chúng tôi thiết lập tính chính xác của dữ liệu; (b) khi việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi là bất hợp pháp nhưng bạn không muốn chúng tôi xóa dữ liệu đó; hoặc (c) khi bạn cần chúng tôi giữ dữ liệu ngay cả khi chúng tôi không còn yêu cầu dữ liệu đó vì bạn cần dữ liệu đó để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.
 • Yêu cầu chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bạn hoặc cho bên thứ ba. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn hoặc bên thứ ba mà bạn đã chọn, thông tin cá nhân của bạn ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng, có thể đọc được bằng máy.
 • Rút lại sự đồng ý đối với việc xử lý thông tin cá nhân của bạn (trong đó sự đồng ý là cơ sở để chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn) hoặc lập hồ sơ bằng thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ quá trình xử lý nào được thực hiện trước khi bạn rút lại sự đồng ý của mình. Bạn sẽ không phải trả phí để thực hiện bất kỳ quyền hợp pháp nào của mình như đã nêu ở trên. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý nếu yêu cầu của bạn rõ ràng là không có cơ sở, lặp đi lặp lại hoặc quá mức; Ngoài ra, chúng tôi có thể từ chối tuân thủ yêu cầu của bạn trong những trường hợp này.

Chúng tôi có thể cần yêu cầu thông tin cụ thể từ bạn để giúp chúng tôi xác nhận danh tính của bạn và đảm bảo quyền truy cập thông tin cá nhân có liên quan (hoặc thực hiện bất kỳ quyền hợp pháp nào khác của bạn). Đây là một biện pháp bảo mật mà chúng tôi thực hiện để giúp tránh thông tin cá nhân của bạn bị tiết lộ cho một người không có quyền nhận thông tin đó. Chúng tôi cũng có thể liên hệ với bạn để yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin liên quan đến yêu cầu của bạn để giúp tăng tốc độ phản hồi của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng đáp ứng tất cả các yêu cầu hợp pháp trong vòng một tháng. Đôi khi, chúng tôi có thể mất hơn một tháng nếu yêu cầu của bạn đặc biệt phức tạp hoặc bạn đã thực hiện một số yêu cầu. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và cập nhật cho bạn.

Chuyển thông tin cá nhân của bạn từ EU sang các nước thứ ba

Thông tin cá nhân iProov thu thập từ bạn có thể được chuyển và xử lý bên ngoài EU / EEA trên các nền tảng xử lý phụ của chúng tôi. iProov dựa vào Điều 49 của GDPR làm cơ sở cho việc chuyển giao như vậy. iProov chỉ thu thập và chuyển Thông tin Cá nhân ra bên ngoài EU / EEA khi có sự đồng ý của bạn, để thực hiện hợp đồng với bạn hoặc để thực hiện lợi ích hợp pháp theo cách không vượt quá quyền riêng tư của bạn. Khi việc chuyển giao Thông tin Cá nhân được thực hiện, các cơ chế được áp dụng để đảm bảo rằng Thông tin Cá nhân được xử lý phù hợp với các yêu cầu pháp lý về tuân thủ được đáp ứng.

Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi có một Nhân viên bảo vệ dữ liệu; có địa chỉ email DPO@iproov.com. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, bao gồm bất kỳ yêu cầu nào để thực hiện các quyền hợp pháp của bạn, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi. Để liên hệ với đại diện EU của iProov, vui lòng gửi email cho iProov NL BV theo địa chỉ eurepresentative@iproov.com Bạn có quyền khiếu nại bất cứ lúc nào đến Văn phòng Ủy viên Thông tin (ICO), cơ quan giám sát của Vương quốc Anh về các vấn đề bảo vệ dữ liệu (www.ico.org.uk). Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đánh giá cao cơ hội giải quyết các mối quan tâm của bạn trước khi bạn tiếp cận ICO, vì vậy sẽ yêu cầu bạn liên hệ với chúng tôi trong trường hợp đầu tiên. Chúng tôi đã đăng ký với Văn phòng Ủy viên Thông tin (ICO) theo số ZA441165. iProov Limited (chúng tôi, chúng tôi hoặc iProov) là một công ty được thành lập tại Anh và xứ Wales dưới mã số công ty 07866563 có văn phòng đăng ký tại 14 Bank Chambers, 25 Jermyn Street, London SW1Y 6HR, England.